Harold de Bree
text  | work  | CV  | publications  | video
Dit bunkertje staat op het Lange Voorhout in Den Haag. Wanneer je door het afgesloten deurtje met spijlen naar rechts kijkt zie je een stalen deur, die toegang lijkt te geven tot een naar beneden lopende gang. Achter het deurtje met spijlen liggen weggegooide papiertjes en ander afval dat voorbijgangers graag plegen achter te laten. De vraag is waar de gang achter de stalen deur naar toe leidt. Dat er zich een complex ondergronds gangenstelsel in deze buurt bevindt staat vast. Tot dit gangenstelsel zou een aantal ministeries, waaronder het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Defensie toegang hebben.

Het bunkertje is een kunstwerk van Harold de Bree (1966, Voorschoten), wat in het kader van Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout staat. Het staat temidden van allerlei andere sculpturen, maar het wordt echter niet zo snel als kunstwerk herkend, terwijl het toch niet direct thuishoort in de omgeving. Ouders laten hun kleine kinderen tegen de schuine wand opklimmen, zonder dat iemand hier een opmerking over maakt. Het gebouwtje ziet er dan ook zeer robuust en functioneel uit. Het zou toegang kunnen geven tot een ondergrondse gang, maar ook tot een machineruimte of tot een ondergrondse schuilkelder.

De Bree construeert militaire objecten, zoals bunkers, onderzeeërs, tanks en geweren. Hij baseert deze op tekeningen die hij op het internet vindt en bouwt deze met eenvoudige industriële materialen op ware grootte na. Zijn beelden scheppen een onheilspellende sfeer. Er kan elk moment iets gebeuren, maar de vraag is of de militaire objecten van De Bree er zijn om ons te beschermen of juist om ons aan te vallen. De realistische vorm van zijn objecten draagt hier in hoge mate aan bij. In 2005 lag een onderzeeër van De Bree in de vijver van het Gemeentemuseum. Je weet dat deze daar nooit zou kunnen opduiken en toch bekruipt je een unheimisch gevoel.

Met deze bunker, getiteld Entrance B4, won Harold de Bree de Den Haag Sculptuur Rabobank Award 2007. Er gaan stemmen op om dit onheilspellende werk een vaste plek te geven op het statige Voorhout.

2007, Alexander Mayhew

more texts